dijous, 31 de juliol de 2008

Práctica sobre rendiment

Bona Tarda,

Estic començant una práctica sobre rendiment i motivació. La prova consistirá en demostrar que, sota uns parámetres de treball adients, el rendiment de les persones augmenta entre un 10 a un 20%.

S'establirán dos grups de 6 persones, d'edats entre 25-65 anys. equiparat. Nivell social 2-2-2 (baix, mitja i alt). L'ambient será una oficina, una obra i un centre de rendiment esportiu. La proposta será que, aquells que entrenen esportivament a nivell alt, rendeixen més a les feines. on tindrem dos resultats H=1 será resultat positiu (millora la mitjana) i H=0 no millora.

Els Resultats serán publicats cap la 2ª setmana d'octubre.

La Base per poguer tirar endavant aquest projecte es l'autoobservació que m'he fet a mi mateix. El meu rendiment augmenta quan estíc a gust en l'ambient (sobre tot quan a la feina puc escoltar Heavy) i voldria poguer comparar els meus resultats amb altra gent.